En
group jar zeiton roghan

درباره ما

درباره ما

درباره کِی

کیفیت مواد غذایی مسئولیتی مشترک میان کشاورزان، تولیدکنندگان و فروشندگان است که از طریق آن رضایت مشتری تضمین می گردد. شرکت کشت و صنعت آوای نسیم پرچمدار این تعهد نسبت به سلامت مصرف کننده از طریق تضمین کیفیت مواد غذایی و توسعه فرآیندهای دانش بنیان است. به گونه ای که کل فرآیند تولید از کشت و پرورش، فرآوری، بسته بندی، انبارش و توزیع توسط کارشناسان خبره کنترل و نظارت می شود تا این کِیفیت در سراسر زنجیره غذایی رعایت گردد.

لوگوی برند «کِی» برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی است. در کنار لوگوی «کِی» ، یک نشان (Mascot) تولد یافت که این برند را همراهی می کند.

«کِی» به معنای والا و بلندمرتبه و کژال نماد چابکی و سرزندگی است. شرکت کشت و صنعت آوای نسیم ، خود را به توسعه ی صنایع غذایی و ایجاد فرصت های شغلی برای جوان ایرانی متعهد می داند و زمینه های فعالیت های شغلی و خدماتی که شایسته ایران و ایرانی باشد را فراهم می کند.